Bình Dương sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Tổng cục về xây dựng đội ngũ chuyên gia, Cục Hải quan Bình Dương đã lựa chọn 43 cán bộ công chức (CBCC) ưu tú, đáp ứng các tiêu chí của Tổng cục Hải quan để tham gia vào đội ngũ chuyên gia cấp Cục, 10 chuyên gia cấp Tổng cục. Qua thời gian hoạt động, đội ngũ chuyên gia đã có những đóng góp thiết thực vào hoạt động của đơn vị.

Bình Dương sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia
Một thành viên nhóm chuyên gia tham gia tập huấn về kho ngoại quan tại đơn vị. Nguồn: customs.gov.vn

Được thành lập vào tháng 4/2013, đội ngũ chuyên gia được phân vào 6 nhóm: Trị giá hải quan, phân loại hàng hóa HS, xuất xứ hàng hóa, kiểm tra sau thông quan, thu thập xử lý thông tin, định mức - thanh khoản - gia công - sản xuất xuất khẩu, kế toán thuế và thông quan điện tử.

Nhiệm vụ của các nhóm chuyên gia là tham gia nghiên cứu, xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy phù hợp với lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn tại Cục Hải quan Bình Dương.

Bước đầu, đội ngũ chuyên gia đã tham mưu lãnh đạo Cục triển khai có hiệu quả một số lĩnh vực công tác như: Xây dựng bộ đề thi sát hạch trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCC tại các Chi cục, tổ chức các hội thảo về định mức, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin, giới thiệu thủ tục hải quan trong hệ thống VNACCS/VCIS, phối hợp với doanh nghiệp tập huấn quy trình sản xuất giày...

Do các chuyên gia đều công tác tại Cục Hải quan Bình Dương nên hiểu rất rõ những khó khăn, hạn chế trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ, khả năng tiếp thu của CBCC, vì vậy những bài giảng được thiết kế phù hợp với thực tế, có nhiều minh họa chi tiết, gần gũi với hoạt động nghiệp vụ thường ngày của học viên tham dự. Nhờ vậy, các khóa học đều thu hút đông đảo CBCC đăng ký tham gia.

Ngoài ra, bản thân đội ngũ chuyên gia cũng được bồi đắp thêm những kỹ năng, kiến thức mới thông qua các ý kiến phản hồi, đóng góp của học viên và quan trọng nhất là ý thức tự nghiên cứu, bồi đắp kiến thức nhằm làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài việc thành lập đội ngũ chuyên gia về hoạt động tổng quan, Cục Hải quan Bình Dương còn thành lập các Tổ, nhóm chuyên gia để xử lý các vụ việc cụ thể như: Tổ chuyên gia đấu thầu, nhóm chuyên gia về hệ thống VNACCS/VCIS... để giải quyết những vấn đề quan trọng của đơn vị.