Hải quan Bình Dương đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc

Hải quan Bình Dương đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc

Nhằm tăng cường phát triển mối quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp, kịp thời phổ biến các quy định mới và giải đáp các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Dương đã phối hợp với Chi hội danh nghiệp Hàn Quốc tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn, đối thoại với các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Bình Dương.
Hải quan Bình Dương phát huy hiệu quả công tác hiện đại hóa, tạo thuận lợi thương mại

Hải quan Bình Dương phát huy hiệu quả công tác hiện đại hóa, tạo thuận lợi thương mại

Bằng những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động từ cải cách thủ tục hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến, đến kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, Cục Hải quan Bình Dương đã và đang đồng hành, hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp một cách thuận lợi nhất.
Hải quan Bình Dương: Nâng cao trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp

Hải quan Bình Dương: Nâng cao trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp còn khó khăn do chi phí sản xuất đầu vào tăng cao, số lượng đơn đặt hàng sụt giảm, bằng nhiều hình thức, Cục Hải quan Bình Dương đã triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
Hải quan Bình Dương tập huấn các quy định pháp

Hải quan Bình Dương tập huấn các quy định pháp

Cục Hải quan Bình Dương tổ chức buổi tập huấn các quy định của pháp luật liên quan hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua kho hàng không kéo dài...