Bộ Công thương công bố giá bán lẻ điện mới áp dụng từ 1/6

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Công thương vừa ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện, áp dụng từ ngày 1/6/2014.

 Bộ Công thương công bố giá bán lẻ điện mới áp dụng từ 1/6
Bộ Công thương vừa ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện. Nguồn: internet

Cụ thể, mức giá bán lẻ điện bình quân theo Quyết định số 4887/QĐ-BCT của Bộ Công thương là 1.508,85 đồng/kWh, giá này chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng.

Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt, chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng, được tính theo 6 bậc với các mức cụ thể như sau:

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50: 1.388 đồng/kWh

Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100: 1.433 đồng/kWh

Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200: 1.660 đồng/kWh

Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300: 2.082 đồng/kWh

Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400: 2.324 đồng/kWh

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên: 2.399 đồng/kWh

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước: 1.992 đồng/kWh

Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng khác được quy định chi tiết trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 28/2014/QĐ-TTg quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, hiệu lực thi hành từ 1/6/2014. Trong đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt được tính trên tỷ lệ phần trăm (%) so với mức giá bán lẻ điện bình quân dựa theo từng bậc tiêu thụ điện.

Các bậc tiêu thụ và mức áp % như sau: Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50: 92%; Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100: 95%; Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200: 110%; Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300: 138%; Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400: 154%; Bậc 6: Cho kWh từ 400 trở lên: 159%

Với cơ cấu biểu giá bán lẻ này, với các hộ sử dụng ít điện (dưới 100 kWh) mức chi trả tiền điện sẽ thấp hơn so với thời điểm trước 1/6.