Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh

Ngày 22/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 2439/QĐ-BTC về Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025. Theo đó, giai đoạn đầu của Kế hoạch có nhiệm vụ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19.
Hộ gia đình sử dụng điện chịu thuế suất giá trị gia tăng 10%

Hộ gia đình sử dụng điện chịu thuế suất giá trị gia tăng 10%

Trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Long An gửi tới Bộ Tài chính nội dung kiến nghị về việc xem xét không tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt mà chỉ nên tính thuế GTGT đối với hộ sử dụng điện kinh doanh.
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

Ngày 29/7/2022, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP về thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Nghị định 146/2017/NĐ-CP). Theo đó, Nghị định này đã đưa ra nhiều quy định mới thay thế các quy định cũ.