Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng

Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Thuế doanh nghiệp lớn yêu cầu thực hiện nghiêm một số nguyên tắc trong thanh tra, kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2024

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2024

Thực tế cho thấy, việc thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) thời gian qua đã phát huy được tác dụng thiết thực đối với người dân và doanh nghiệp. Để tiếp tục gỡ khó, Bộ Tài chính vừa đề xuất tiếp tục thực hiện giảm thuế GTGT 2% như hiện nay để áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2024.
Xu hướng điều chỉnh thuế suất thuế giá trị gia tăng tại các nước trên thế giới

Xu hướng điều chỉnh thuế suất thuế giá trị gia tăng tại các nước trên thế giới

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là sắc thuế áp dụng đối với tiêu dùng hầu hết các hàng hoá, dịch vụ và đóng vai trò quan trọng trong nguồn thu ngân sách tại các quốc gia trên thế giới. Nhiều quốc gia phát triển trong thời gian qua đưa ra các chính sách nhằm tăng đóng góp nguồn thu từ thuế giá trị gia tăng trong tổng thu ngân sách nhà nước, trong khi các nước phát triển như Trung Quốc thì giảm dần thuế suất thuế giá trị gia tăng. Kinh nghiệm xây dựng chính sách thuế giá trị gia tăng tại các nước cho thấy, Việt Nam có thể áp dụng quy định một mức thuế giá trị gia tăng phổ thông, đồng thời có một số ưu đãi về thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ các mục tiêu chính sách của Chính phủ.