Bỏ đề xuất cấm thanh toán bằng tiền mặt khi mua nhà, ôtô

Theo Gafin

Dự thảo về nghị định thanh toán bằng tiền mặt bổ sung quy định giao dịch chứng khoán sẽ không được thanh toán bằng tiền mặt.

Bỏ đề xuất cấm thanh toán bằng tiền mặt khi mua nhà, ôtô
Điểm mới trong dự thảo là giao dịch chứng khoán sẽ không được thanh toán bằng tiền mặt. Nguồn: Internet
Dự thảo lần 2 nghị định về thanh toán bằng tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước công bố có nhiều thay đổi so với bản dự thảo được công bố vào cuối tháng 1/2013.

Đáng chú ý, dự thảo lần này đã bỏ quy định cấm người dân thanh toán bằng tiền mặt khi mua nhà, ôtô, các tài sản có giá trị lớn khác.

Dự thảo lần này cũng vẫn giữ nguyên quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước được thỏa thuận với khách hàng về việc rút tiền mặt với giá trị lớn và việc khách hàng thông báo trước khi rút tiền.

Nhằm hạn chế sử dụng tiền mặt, dự thảo bổ sung quy định về phí rút tiền mặt so với quy định hiện tại. Dự thảo quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quyền ấn định mức phí dịch vụ tiền mặt đối với khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và niêm yết công khai. Ngân hàng Nhà nước quy định cơ chế xác định phí dịch vụ tiền mặt của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng.

Một điểm mới trong dự thảo là, giao dịch chứng khoán sẽ không được thanh toán bằng tiền mặt. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất, tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán và trong các giao dịch mua bán chứng khoán chưa qua Sở giao dịch chứng khoán vượt hạn mức theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.