Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh và Quảng Nam

PV.

(Tài chính) Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa kí các quyết định bổ nhiệm đối với chức danh Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Quảng Nam.

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh và Quảng Nam
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam. Nguồn: internet
Theo đó, ngày 12/8/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1919/QĐ-BTC bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải, Phó cục trưởng, giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh từ ngày 1/9/2013, thay cho ông Nguyễn Khắc Khang đã nghỉ chế độ.
 
Tiếp đó, ngày 30/8/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ký ban hành Quyết định số 2178/QĐ-BTC tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Bốn, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam giữ chức Cục  trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam từ ngày 30/8/2013, thay cho ông Nguyễn Bá Tùng đã nghỉ chế độ.