Bộ Tài chính công bố 77 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

PV.

(Tài chính) Ngày 27/5, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1218/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính công bố 77 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quyết định trên được công bố kèm theo Quyết định 77 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính gồm: 37 thủ tục hành chính mới.

Trong đó có 31 thủ tục hành chính cấp Trung ương, 06 thủ tục hành chính cấp khác; 26 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 thuộc lĩnh vực chứng khoán; 14 thủ tục hành chính được bãi bỏ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2013.