Xem xét sửa đổi, bổ sung Luật PPP gỡ vướng cho thực hiện dự án

Xem xét sửa đổi, bổ sung Luật PPP gỡ vướng cho thực hiện dự án

Theo ông Dương Bá Đức - Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính), qua tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) cho thấy, có nhiều vướng mắc liên quan đến các quy định tại Luật PPP có ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định tại Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 về cơ chế quản lý tài chính dự án PPP cần được xem xét sửa đổi, bổ sung để gỡ vướng cho thực hiện các dự án theo hình thức đầu tư này.
Cần thiết nội luật hoá các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu

Cần thiết nội luật hoá các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, Việt Nam cần khẳng định áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu với bản chất là thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung. Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cũng thống nhất về nội dung này và cho rằng việc nội luật hoá các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu là cần thiết nhằm bảo đảm quyền thu thuế của Việt Nam, phù hợp với xu thế và chuẩn mực quốc tế trong quản lý thuế.
Các tổ chức xếp hạng quốc tế đánh giá cao tín nhiệm của Việt Nam

Các tổ chức xếp hạng quốc tế đánh giá cao tín nhiệm của Việt Nam

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội ngày 6/11 về vấn đề xếp hạng tín nhiệm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trong thời gian qua được thế giới đánh giá rất cao, xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam được nâng lên trong khi rất nhiều các quốc gia trên thế giới bị hạ tín nhiệm.