Bộ Tài chính công bố Quỹ bình ổn xăng dầu trong quý I/2014

(Tài chính) Ngày 08/4, Bộ Tài chính đã công bố về tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) trong quý I/2014 (từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/3/2014).

Theo đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2013: khoảng 169,219 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG ước đến hết Quý I/2014: khoảng 842,016 tỷ đồng.

Trong đó: số trích Quỹ BOG trong quý I/2014: khoảng 1.043,504 tỷ đồng; Số sử dụng Quỹ BOG trong quý I/2014: khoảng 370,707 tỷ đồng.

Trong hơn 840 tỷ của QBO tính đến hết quý I, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có số dư quỹ là 649,3 tỷ đồng; Tổng công ty xăng dầu Quân đội với số dư trên 154 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh và công ty xuất nhập khẩu Thanh Lễ có số dư lần lượt là 100 và xấp xỉ 109 tỷ đồng.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đầu mối khác có số dư quỹ bị âm như Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) âm 45,5 tỷ đồng; công ty cổ phần lọc hóa dầu Việt Nam âm 30,17 tỷ, Tổng công ty Kỹ thuật và Đầu tư âm 145 tỷ.

Mời download bảng số liệu công khai Quỹ BOG: Bang cong khai quy bog.PDF