Bộ Tài chính kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1855/QĐ-BTC ngày 5/8/2013 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.

Bộ Tài chính kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng do Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp làm Trưởng ban, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Nguyễn Trọng Nghĩa làm Phó trưởng ban, cùng 18 thành viên là các lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 5/8/2013.