Bộ Tài chính kịp thời xuất cấp gạo dự trữ nhà nước hỗ trợ nhân dân

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Việc xuất cấp gạo dự trữ nhà nước đã góp phần giảm bớt khó khăn cho các hộ dân bị thiếu đói, bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội của Chính phủ.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã triển khai đấu thầu mua 212.000 tấn gạo và 100.000 tấn thóc dự trữ, đến nay đã nhập kho hơn 140.000 tấn gạo và ký hợp đồng mua một số vật tư, thiết bị dự trữ Nhà nước cần thiết khác.


Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã xuất cứu trợ hơn 40.000 tấn gạo dự trữ nhà nước, triển khai xuất bán vật tư dự trữ đạt hơn 30 tỷ đồng.

Việc xuất cấp gạo dự trữ nhà nước đã góp phần giảm bớt khó khăn cho các hộ dân bị thiếu đói, bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội của Chính phủ./.