Bộ Tài chính tiếp tục khuyến nghị các chủ thể tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Trước các vi phạm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu thời gian qua, trên thị trường xảy ra hiện tượng doanh nghiệp tăng mua lại trái phiếu, các nhà đầu tư cá nhân bán lại trái phiếu trước hạn do quan ngại doanh nghiệp không trả được nợ, Bộ Tài chính đề nghị các chủ thể tham gia trên thị trường tuân thủ quy định của pháp luật và khuyến nghị một số nội dung cần đặc biệt lưu ý.

Bộ Tài chính tiếp tục khuyến nghị các chủ thể tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp  - Ảnh 1

Thiết kế: Gia Hân