Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục giảm giá đối với một số mặt hàng xăng dầu

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Đây là yêu cầu được Bộ Tài chính đưa ra tại công văn số 14479/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối ngày 13/10. Tại công văn này, ngoài việc yêu cầu điều chỉnh về giá bán xăng dầu cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các chủng loại xăng, dầu.

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục giảm giá đối với một số mặt hàng xăng dầu
Bộ Tài chính cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các chủng loại xăng,dầu. Nguồn: internet
Theo đó, công văn cho biết hiện chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 13/9/2014 đến 12/10/2014 một số mặt hàng xăng dầu như sau:

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở tính theo quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở tính theo quy định

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

23.560

23.111

+449

2. Dầu điêzen 0,05S

21.120

20.462

+658

3. Dầu hỏa

21.350

20.722

+628

4. Dầu madút 180CST 3,5S

17.860

17.356

+504

                                                                                                                             Đơn vị tính: VND/lít,kg.
Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán và giá cơ sở theo tính toán như trên; thực hiện quy định hiện hành về giá xăng dầu; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính thông báo như sau:

Về quỹ BOG: Giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít, kg (từ 300 đồng/lít,kg xuống còn 100 đồng/lít,kg) đối với tất cả các chủng loại xăng, dầu (các loại xăng động cơ, các loại dầu điêzen, dầu hỏa và các loại dầu madut).

Về giá bán: Sau khi thực hiện biện pháp trên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu trong nước phù hợp với quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC; giá bán sau khi điều chỉnh không cao hơn giá cơ sở tính theo quy định (đã giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá); trong đó:

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở tính theo quy định (đã giảm mức trích Quỹ BOG)

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở tính theo quy định (đã giảm mức trích Quỹ BOG)

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

23.560

22.891

+669

2. Dầu điêzen 0,05S

21.120

20.242

+878

3. Dầu hỏa

21.350

20.502

+848

4. Dầu madút 180CST 3,5S

17.860

17.136

+724

                                                                                                                             Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.
Giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu: Áp dụng từ 12 giờ 00 ngày 13/10/2014; Giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu: Do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không muộn hơn 12 giờ 00 ngày 13/10/2014./
Xem nội dung công văn: cong van.DOC