Bỏ trần chi phí quảng cáo không ảnh hưởng nhiều đến thu ngân sách

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Theo thống kê tỷ lệ doanh nghiệp vượt trần quảng cáo hàng năm chưa đến 1%, do đó việc bỏ trần chi phí quảng cáo sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thu ngân sách.

Bỏ trần chi phí quảng cáo không ảnh hưởng nhiều đến thu ngân sách
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Sáng 12/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố một loạt các luật mới được thông qua.

Nhiều luật mới thuận lợi hơn cho doanh nghiệp

Trình bày tóm tắt về các điểm mới của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết một trong các điểm đổi mới quan trọng nhất lần này là đưa ra quy định đảm bảo thực hiện quyền tự do kinh doanh của công dân đã được hiến định. Theo đó, nêu rõ nguyên tắc công dân được quyền đầu tư, kinh doanh những điều pháp luật không cấm. Luật đã tập hợp, rà soát rút gọn danh mục cấm đầu tư xuống còn 6 ngành nghề, danh mục kinh doanh có điều kiện còn 267 ngành. Luật cũng bổ sung các quy định về đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư…

Đại diện Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng trình bày tóm tắt về những điểm mới của các luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế; Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, luật sửa đổi các luật thuế bổ sung nhiều quy định mới về ưu đãi thuế cho doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, các dự án lớn quan trọng… Cụ thể như áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 10% đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản, thủy sản ở vùng đặc biệt khó khăn, và 15% với doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản, thủy sản ở các vùng khác, thay vì mức chung 20% như trước đây. Với công nghiệp hỗ trợ, mức thuế ưu đãi 15% sẽ được áp dụng trong 15 năm. Đối với các dự án lớn, mức thuế TNDN 10% được áp dụng từ 15 năm cho đến 30 năm với dự án rất lớn, quan trọng.

Nguyên tắc áp dụng thuế ưu đãi trong luật mới cũng được sửa đổi theo hướng, khi Nhà nước thay đổi chính sách có lợi hơn thì doanh nghiệp được áp dụng theo chính sách có lợi hơn, còn nếu chính sách bất lợi hơn thì được bảo lưu chính sách cũ.

Để phục vụ cải cách thủ tục hành chính thuế, luật cũng bổ sung, sửa đổi các quy định theo hướng: điều chỉnh mức lãi suất phạt tính chậm nộp thuế xuống còn 0,05% ngày cho tất cả thời gian; doanh nghiệp nợ thuế nhưng nếu Nhà nước nợ doanh nghiệp thì không tính phạt chậm nộp…

Được biết, để có thể thực thi Luật từ ngày 1/1/2015, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để có thể áp dụng các ưu đãi, cải cách mới ngay từ năm tới.

Đảm bảo ưu đãi thuế đến tay người nông dân

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo về việc đảm bảo cho các ưu đãi thuế trong lĩnh vực nông nghiệp đến được với người nông dân thay vì khâu trung gian, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết vấn đề này đã được các cơ quan quản lý đặt ra ngay từ khi xem xét thực hiện không thu thuế GTGT đối với thức ăn chăn nuôi, đánh bắt xa bờ.

Khi sửa đổi luật, Bộ Tài chính đã bàn bạc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan để tìm cách giải quyết vấn đề này. Nhiều giải pháp đã được thực hiện như đánh giá về nguồn cung cấp thức ăn chăn nuôi, phân bón.... từ đó xác định mặt bằng giá ở từng khâu với các sản phẩm chủ yếu, sau đó có kế hoạch để vừa triển khai không thu thuế, đồng thời vừa đảm bảo giá phù hợp với chính sách Nhà nước, đảm bảo ưu đãi của Nhà nước nằm trong giá được giảm đến tay người nông dân.

Về quy định bỏ mức khống chế 15% đối với chi phí quảng cáo, tiếp thị, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết đây là việc tiếp tục đổi mới, tiếp thu chọn lọc theo hướng nâng dần giới hạn, phạm vi, phù hợp với xu hướng hội nhập với kinh tế thế giới và các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Để chuẩn bị cho việc bỏ trần quảng cáo, Bộ Tài chính đã thực hiện nhiều giải pháp trong đó có việc phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong cơ chế quản lý thuế, để quản lý quảng cáo trên mạng, quảng cáo vượt biên giới qua không gian mạng… Từ đó, vừa quản lý được thị trường quảng cáo, vừa phù hợp để bỏ trần  quảng cáo.

Đánh giá về tác động, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, quy định mới sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp mới tham gia thị trường, hoặc doanh nghiệp đang phát triển thị trường. Trong khi đó, theo thống kê tỷ lệ doanh nghiệp vượt trần quảng cáo hàng năm chưa đến 1%, do đó việc thực hiện quy định mới sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thu ngân sách./.