Ngành Hải quan vào “chặng nước rút”

Ngành Hải quan vào “chặng nước rút”

Để đảm bảo nhiệm vụ thu ở mức cao nhất, Tổng cục Hải quan có công văn số 5739/TCHQ-TXNK yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 
Cần chính sách đột phá trên nhiều lĩnh vực để phục hồi kinh tế, đảm bảo thu ngân sách bền vững

Cần chính sách đột phá trên nhiều lĩnh vực để phục hồi kinh tế, đảm bảo thu ngân sách bền vững

Trao đổi với Tạp chí Tài chính, đại biểu Quốc hội Lê Hữu Trí - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XV cho rằng, cần có các chính sách đột phá trên nhiều lĩnh vực để hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế, từ đó đảm bảo thu ngân sách bền vững.
Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt gần 89% dự toán

Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt gần 89% dự toán

Theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 10/2023 ước đạt 169,5 nghìn tỷ đồng, bằng 10,5% dự toán. Lũy kế 10 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.398,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán.
Chính sách tài khóa đã góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô

Chính sách tài khóa đã góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô

Theo các đại biểu Quốc hội, trong hoàn cảnh khó khăn, các kế hoạch tài chính, ngân sách trung hạn và hàng năm đều được triển khai thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Các chính sách hỗ trợ: miễn giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất… đã giúp doanh nghiệp phục hồi, góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội.
Hải quan Cửa khẩu Cảng Cẩm Phả về đích  sớm

Hải quan Cửa khẩu Cảng Cẩm Phả về đích  sớm

Thông tin từ Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, lũy kế đến 23/10/2023, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Cẩm phả đã thu nộp NSNN được trên 5.648,83 tỷ đồng, đạt 101,51% chỉ tiêu giao, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2023.
Điều hành ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả khả quan

Điều hành ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả khả quan

Tại phiên họp của Quốc hội chiều ngày 23/10/2023, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2024, Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024–2026.