Bộ trưởng Vương Đình Huệ phê duyệt Kế hoạch phát triển Thời báo Tài chính Việt Nam đến năm 2015 và định hướng tới năm 2020

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 28/12/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 3319/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch phát triển Thời báo Tài chính Việt Nam đến năm 2015 và định hướng tới năm 2020.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ phê duyệt Kế hoạch phát triển Thời báo Tài chính Việt Nam đến năm 2015 và định hướng tới năm 2020

Mục tiêu tổng quát của bản Kế hoạch này gồm tập trung nguồn lực để củng cố, ổn định và phát triển Thời báo Tài chính Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại. Đồng thời, từng bước đưa Thời báo Tài chính Việt Nam trở thành tờ báo kinh tế có uy tín trong thị trường báo chí cả nước, có tầm ảnh hưởng và khả năng định hướng dư luận xã hội trong lĩnh vực thông tin về kinh tế - tài chính - tiền tệ. Với định hướng xây dựng Thời báo Tài chính Việt Nam trở thành một diễn đàn kinh tế - tài chính của toàn xã hội, góp phần hoàn thiện các chính sách tài chính của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền, phản ánh toàn diện các hoạt động và kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước nói chung và lĩnh vực tài chính nói riêng, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cũng theo bản Kế hoạch này, Thời báo Tài chính Việt Nam được định hướng sẽ là một cơ quan báo chí đa ấn phẩm, gồm báo in và báo điện tử; có mạng lưới chi nhánh và văn phòng đại diện ở các khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước; có đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp, chuyên sâu đủ sức đảm đương nhiệm vụ. Song song với đó, Thời báo Tài chính Việt Nam sẽ mở rộng phạm vi ảnh hưởng, nâng cao số lượng phát hành, đồng thời đưa tiếng nói của ngành Tài chính tới tất cả các bộ, ngành, địa phương; các cơ quan, tổ chức; các doanh nghiệp và xã hội.

Để đạt được các mục tiêu chiến lược như trên, Thời báo Tài chính Việt Nam sẽ phải đổi mới và nâng cao toàn diện chất lượng thông tin, bám sát tình hình thực tiễn của đời sống tài chính - kinh tế của đất nước, đảm bảo các thông tin được đăng tải có tính thời sự, toàn diện và sâu sắc. Bên cạnh đó, Thời báo Tài chính Việt Nam cũng sẽ đổi mới, cải tiến hình thức theo hướng hiện đại, nội dung hấp dẫn với nhiều bài phân tích, bình luận, nhận định… sâu sắc về các vấn đề thời sự tài chính - kinh tế trong nước và quốc tế. Cùng với tờ báo in hiện tại, ngay trong năm 2013 sẽ chính thức ra mắt Thời báo Tài chính Việt Nam điện tử, đảm bảo thông tin được truyền tải thường xuyên, liên tục và có tính thời sự cao.