Bớt túi ni-lông, thêm nhiều mầm sống

Trang Phạm

Mỗi năm, thế giới có khoảng 5.000 tỷ túi ni-lông được sản xuất và một lượng lớn được sử dụng và bị thải bỏ ra môi trường. Chính điều này đang phá hủy môi trường sống, ảnh hưởng đến các sinh vật và hơn thế, đang ngày càng ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề đến sức khỏe của con người. Năm 2009, Sáng kiến Thế giới không dùng túi ni-lông (Bag Free World) đã chính thức chọn ngày 3/7 hàng năm là Ngày Quốc tế không sử dụng túi ni-lông với mục đích khuyến khích người tiêu dùng giảm sử dụng túi ni-lông, thúc đẩy các giải pháp thân thiện với môi trường trên toàn thế giới.

Bớt túi ni-lông, thêm nhiều mầm sống - Ảnh 1