Quá trình 50 năm xây dựng và phát triển, với những thành quả đã đạt được, với vị trí và vai trò quan trọng, với sự tín nhiệm của công chúng, thương hiệu VCB đã trở thành một hiện diện, một biểu tượng đáng tự hào.

Thương hiệu VCB vẫn luôn thể hiện vị trí hàng đầu về năng lực tài chính, năng lực quản trị, trình độ công nghệ và chất lượng dịch vụ đi vào lòng công chúng, và sự tin tưởng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thương hiệu đó cũng đã trở thành giá trị tài sản lớn, tạo cơ sở nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Tôi đánh giá cao việc thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu mới của VCB. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu một bước chuyển đổi mạnh mẽ, nâng tầm ở một cấp độ cao hơn cả về quy mô, hiệu quả hoạt động, về trình độ quản trị và công nghệ ngân hàng.

Tin tưởng rằng, VCB sẽ tiếp tục thể hiện được một vị thế mới với mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược phát triển trong dài hạn, đưa ngân hàng lên tầm cao hơn, xứng đáng với vị thế, hình ảnh của một ngân hàng thương mại lớn hàng đầu nước ta.

Thương hiệu mới, giá trị mới cũng sẽ là sự khẳng định, lời cam kết của VCB với khách hàng, với công chúng, với cộng đồng về một sự đổi mới toàn diện cả về hình ảnh và chất lượng hoạt động để không ngừng gia tăng các giá trị, đóng góp nhiều hơn lợi ích vật chất và tinh thần cho nền kinh tế, cho xã hội và cho đất nước.

Thương hiệu mới cũng là tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng chủ đạo của một ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước chi phối để đi đầu thực hiện các cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 4 - 2013

Bước chuyển đổi mạnh mẽ

ÔNG ĐÀO MINH TÚ - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(Tài chính) Việc thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Vietcombank (VCB) có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu một bước chuyển đổi mạnh mẽ, nâng tầm ở một cấp độ cao hơn cả về quy mô, hiệu quả hoạt động, về trình độ quản trị và công nghệ ngân hàng.

Xem thêm

Video nổi bật