Buôn bán động vật hoang dã ảnh hưởng đến các hệ sinh thái tự nhiên

Trang Phạm

Tại Việt Nam, nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã bắt đầu xuất hiện từ cuối thế kỷ 80. Một số lượng đáng kể các sản phẩm buôn bán bất hợp pháp từ tê giác châu Phi, ngà voi châu Phi, vảy tê tê, rùa, rắn và hổ đã được báo cáo. Sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng của nhiều loài quý hiếm.

Buôn bán động vật hoang dã ảnh hưởng đến các hệ sinh thái tự nhiên - Ảnh 1