Cả nước có gần 95 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Theo Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2023, cả nước có 95 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong đó, hơn 61.900 doanh nghiệp thành lập mới và gần 33.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Cả nước có gần 95 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động - Ảnh 1