Các bước cài đặt sinh trắc học ngân hàng

Mỹ Trang - Trang Phạm

Theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/7, giao dịch chuyển tiền trực tuyến trên 10 triệu đồng một lần hoặc lũy kế trên 20 triệu đồng một ngày phải xác thực khuôn mặt hoặc vân tay với mẫu khớp với cơ sở dữ liệu tập trung về dân cư. Việc này nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.

Các bước cài đặt sinh trắc học ngân hàng - Ảnh 1