Các doanh nghiệp bán nợ xấu cho VAMC sẽ tiếp tục được vay vốn

Theo Thời báo Ngân hàng

Các nhà đầu tư sẽ được quyền tham gia vào quá trình mua nợ của Công ty quản lý tài sản (VAMC) theo nguyên tắc thị trường dưới hình thức bán đấu giá.

Các doanh nghiệp bán nợ xấu cho VAMC sẽ tiếp tục được vay vốn
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cuối giờ chiều ngày 20/5/2013, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết: Đề án thành lập VAMC và Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC sẽ được phê duyệt trong tháng 5/2013. Và như vậy, rất có thể, VAMC sẽ được thành lập và đi vào hoạt động ngay trong quý II/2013.

Theo NHNN, VAMC là doanh nghiệp đặc thù, được tổ chức dưới hình thức công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và chịu sự quản lý Nhà nước, thanh tra, giám sát của NHNN.

Cũng theo quy định trong Đề án, vốn điều lệ của VAMC được cấp từ nguồn vốn của NHNN. Cơ chế xử lý nợ của VAMC là công ty sẽ phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ của các tổ chức tín dụng (TCTD) và các TCTD có thể sử dụng trái phiếu đặc biệt này để vay tái cấp vốn tại NHNN.

Thông tin từ NHNN cũng cho biết thêm, thông qua việc mua và xử lý nợ xấu, VAMC sẽ giảm áp lực trả nợ, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý khó khăn tài chính tạm thời... vì khi doanh nghiệp bán nợ cho VAMC sẽ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ; giảm hoặc miễn toàn bộ số lãi đã quá hạn thanh toán; đầu tư, cung cấp tài chính...

Chưa hết, các doanh nghiệp có nợ xấu bán cho VAMC sẽ được tiếp tục vay vốn của TCTD theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, với các cơ chế hoạt động, các quyền đặc thù VAMC với sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, sẽ tháo gỡ khó khăn về pháp lý, chính sách thuế,… cho doanh nghiệp, đẩy nhanh quá trình xử lý tài sản đảm bảo cho TCTD. Đặc biệt, các nhà đầu tư cũng được quyền tham gia vào quá trình này theo nguyên tắc thị trường dưới hình thức bán đấu giá.