Sửa đổi mức tín dụng đầu tư của Nhà nước

Sửa đổi mức tín dụng đầu tư của Nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 7/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới về tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Agribank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng phục hồi sau dịch COVID-19

Agribank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng phục hồi sau dịch COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH2015 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023, Agribank tiếp tục thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng có nợ cơ cấu, nợ nhóm 2, nợ xấu nội bảng với mục đích đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh trong giai đoạn phục hồi sau dịch COVID-19.
Nợ xấu tăng cao, cách nào để xử lý?

Nợ xấu tăng cao, cách nào để xử lý?

So với đầu năm, tình hình nợ xấu của ngành ngân hàng rất đáng lo ngại, trong khi việc xử lý các khoản nợ xấu đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Các nhà băng đang mong chờ khuôn khổ pháp lý liên quan đến cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu sớm hoàn thiện để việc xử lý nợ xấu dễ dàng hơn.