VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Ứng dụng nCEN - Xóa bỏ khoảng cách bằng công nghệ

(Tài chính) Sản phẩm mới nhất của WCO - ứng dụng Kiểm soát Hải quan quốc gia (nCEN) - mang lại cơ hội cho các cơ quan Hải quan trong việc thu thập, lưu trữ, phân tích và phổ biến thông tin về kiểm soát hải quan ở cấp độ quốc gia và xóa bỏ khoảng cách về năng lực, trình độ, dữ liệu… giữa các cơ quan Hải quan.

Ứng dụng này giúp tăng cường năng lực xử lý thông tin, xác định mục tiêu trọng điểm ở cấp độ chiến lược, chiến thuật và thực thi (như xác định thông tin rủi ro - tuyến đường, đối tượng, doanh nghiệp liên quan, hàng hóa…) góp phần củng cố việc chia sẻ thông tin ở cấp quốc gia và quốc tế giữa các cơ quan Hải quan. Từ đó, tăng cường hiệu quả kiểm soát biên giới. Quan trọng hơn, những khoảng cách về năng lực, trình độ, dữ liệu… sẽ bị xóa bỏ nhờ vào sự chia sẻ thông tin hiệu quả, thông suốt, nhanh chóng giữa các cơ quan Hải quan.
 
Ứng dụng nCEN bao gồm nhiều thành phần phụ, được gọi là các cơ sở dữ liệu độc lập (dữ liệu về các vụ việc bắt giữ, về các trường hợp nghi vấn, về doanh nghiệp), cùng một hệ thống trao đổi thông tin nội bộ đảm bảo an toàn. Cốt lõi của cơ sở dữ liệu quốc gia về các vụ bắt giữ và vi phạm bao gồm các dữ liệu chính thức cần cho phân tích, kể cả phương tiện vận tải, tuyến đường và chức năng kiểm tra hình ảnh hoặc kiểm tra bằng tia X đối với các thủ đoạn cất giấu.
 
Ứng dụng cũng bao gồm chức năng tìm kiếm theo trường hợp hoặc hình ảnh và người sử dụng có thể chuyển các kết quả tìm kiếm thu được ra bảng dạng MS Excel để phân tích. Tính năng phân tích được phát triển trong ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu và tải dữ liệu đó để sử dụng cho mục đích khác.
Hai cơ sở dữ liệu phụ có chứa thông tin về đối tượng nghi vấn và các tổ chức vi phạm, giúp tạo thuận lợi cho quá trình điều tra. Việc điều tra có thể tiến hành dựa trên dữ liệu nghi ngờ hoặc một vụ bắt giữ đã được thực hiện bởi một cơ quan Hải quan. Nhân viên Hải quan tiến hành điều tra đồng thời quản lý được một cách có hệ thống tất cả các thông tin trao đổi liên quan đến cuộc điều tra.
 
Ngoài hệ thống thư điện tử cho phép trao đổi thông tin trong nội bộ ở cấp quốc gia, Giao diện trao đổi thông tin (Icomm) tích hợp trong nCEN cho phép trao đổi dữ liệu về các vụ bắt giữ với các cơ quan Hải quan khác cũng sử dụng nCEN (với điều kiện là việc áp dụng đáp ứng các quy định pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật) và/hoặc truyền dữ liệu tới cơ sở dữ liệu Mạng lưới thông tin kiểm soát hải quan toàn cầu (CEN).
Phần mềm nCEN được cung cấp miễn phí cho các thành viên WCO. Cơ quan Hải quan thành viên phải đảm bảo phần cứng để vận hành nCEN (bao gồm máy chủ, hệ thống dữ phòng, máy tính cá nhân…), chi phí tổ chức đào tạo sử dụng, quản lý và có thể bao gồm chi phí thay đổi cho phù hợp với hạ tầng công nghệ thông tin quốc gia.
 
Trong một nền kinh tế toàn cầu hóa ngày càng phụ thuộc vào việc tin học hóa, nCEN giúp cho các cơ quan Hải quan hoàn thiện quy trình thủ tục, tạo thuận lợi cho thương mại, thu thuế và đóng góp tốt nhất vào mục tiêu phát trển bền vững và tăng trưởng kinh tế.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM