Hệ thống hóa đơn điện tử của ngành Thuế bảo đảm kết nối với các bộ, ngành

Hệ thống hóa đơn điện tử của ngành Thuế bảo đảm kết nối với các bộ, ngành

Với quá trình xây dựng chính quyền điện tử đang được triển khai mạnh mẽ ở nhiều địa phương trên cả nước, hóa đơn điện tử (HĐĐT) đã trở thành một trong những cơ sở dữ liệu cơ bản phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp. Đây là một bước tiến quan trọng trong tiến trình kết nối điện tử giữa ngành Thuế với các bộ, ngành khác để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận và thuận lợi trong thực hiện các thủ tục hành chính thuế.
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong quản lý thuế tại Việt Nam

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong quản lý thuế tại Việt Nam

Quản lý rủi ro (QLRR) trong quản lý thuế là một yêu cầu tất yếu của quản lý thuế hiện đại. Thực tiễn sau hơn 10 năm áp dụng phương pháp QLRR cho thấy, ngành Thuế đã kiến nghị xây dựng và cơ bản hoàn thiện được hành lang pháp lý khá toàn diện để áp dụng QLRR trong quản lý thuế; xây dựng và hình thành kho cơ sở dữ liệu thông tin về người nộp thuế (NNT)…
Tiếp tục nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Tiếp tục nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Cho đến nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công đã tổng hợp được thông tin của 555.808 đơn vị, chiếm 99% các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Tuy nhiên, theo đánh giá, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công vẫn chưa bao quát hết các loại tài sản công theo quy định, ước tính mới chỉ phản ánh được trên 5% tổng tài sản công.
BHXH Việt Nam kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

BHXH Việt Nam kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Từ ngày 01/7/2021, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư chính thức được vận hành, ghi dấu mốc quan trọng trong công tác điều hành và phát triển đất nước. Với những nỗ lực tạo nên kết quả tích cực trong xây dựng CSDLQG về bảo hiểm, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã vinh dự là đơn vị đầu tiên ngoài ngành Công an được lựa chọn để triển khai dịch vụ kết nối và xác thực dữ liệu từ CSDLQG về dân cư.