Cán bộ, công chức cấp xã có bao nhiêu chỉ tiêu, hưởng phụ cấp thế nào?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Cán bộ, công chức cấp xã có bao nhiêu chỉ tiêu, hưởng phụ cấp thế nào? - Ảnh 1

Theo baochinhphu.vn