Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021

Theo chinhphu.vn

Dù dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế trong năm 2021, tuy nhiên nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi trong quý IV/2021, và tính chung cả năm nền kinh tế vẫn đạt được một số kết quả tích cực.

Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021 - Ảnh 1
Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021 - Ảnh 2
Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021 - Ảnh 3