Châu Âu và IMF đạt được thỏa thuận mới về nợ của Hy Lạp

Theo Gafin

Cụ thể, mức nợ công dài hạn của Hy Lạp năm 2020 được điều chỉnh tăng và lãi suất nợ được giảm so với con số hiện nay.

Châu Âu và IMF đạt được thỏa thuận mới về nợ của Hy Lạp
Các bộ trưởng tài chính châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã đạt được thỏa thuận mới về mức nợ mục tiêu của Hy Lạp. Đây là bước đi quan trọng để tiến tới giải ngân gói cứu trợ mới cho nước này.

Cụ thể, nợ công của Hy Lạp trong dài hạn sẽ được điều chỉnh để đạt mức 124% so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2020. Tuy nhiên, các biện pháp cụ thể để giảm gánh nặng nợ của Hy Lạp vẫn cần phải thực hiện tại các vòng đàm phán tiếp theo.

Trước đó, các chủ nợ quốc tế yêu cầu Hy Lạp phải đạt mức nợ bền vững 120% GDP thì mới được phép nhận gói viện trợ mới.

Hiện nay có một số lựa chọn được đề xuất và bàn thảo bao gồm việc Hy Lạp mua lại nợ sử dụng quỹ cứu trợ của khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone), giảm lãi suất của các khoản cho vay và chuyển một phần lợi nhuận mà ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) có được nhờ nắm giữ trái phiếu Hy Lạp ngược lại cho nước này.

Lãi suất sẽ được giảm chỉ còn hơn 50 điểm phần trăm so với lãi suất cấp vốn từ mức cách biệt 100 điểm phần trăm hiện nay. Bên cạnh đó, phần lợi nhuận khoảng 11 tỷ euro sẽ được chuyển lại cho đất nước đang ngập trong nợ nần Hy Lạp từ phần lợi nhuận của Chương trình thị trường chứng khoán thuộc ECB.

Giải pháp xóa một phần nợ đã bị loại bỏ sau khi nhiều quốc gia dẫn đầu là Đức phản đối. Tuy nhiên, những quốc gia này vẫn để ngỏ khả năng xóa nợ cho Hy Lạp trong trường hợp nước này thực hiện tốt yêu cầu cải cách triệt để và kịp thời hoặc trong trường hợp Hy Lạp lại tiếp tục rơi vào tình trạng cần cứu trợ.