Chi cục Thuế Bố Trạch phát động phong trào thi đua quý II/2013

Phạm Văn Tình - Chi cục Thuế Bố Trạch

Phát huy thành tích xuất sắc năm 2012 và thành tích đạt được quý I/2013, để thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013), tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước cùng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhất, Chi cục Thuế Bố Trạch (Quảng Bình) quyết tâm thi đua lập thành tích cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời thực hiện đúng, đầy đủ tuyên ngôn ngành Thuế: “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”.

Chi cục Thuế Bố Trạch phát động phong trào thi đua quý II/2013
Chi cục Thuế Bố Trạch phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2013. Nguồn: Internet

Ngày 15/4/2013 Chi cục Thuế Bố Trạch tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý I và phát động phong trào thi đua quý II và 6 tháng đầu năm 2013, với mục tiêu thi đua: Quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2013; Đẩy mạnh tiến trình cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành Thuế; Tổ chức tốt Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp lần 1 năm 2013, từ đó phổ biến các chính sách thuế mới, hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc nhằm hỗ trợ người nộp thuế nắm được pháp luật thuế để thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình; Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực lãng phí, phòng chống tham nhũng, xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh, phấn đấu 6 tháng đầu năm 100% các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua.

Hội nghị cũng đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để các tập thể, cá nhân phấn đấu như:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước quý II và 6 tháng đầu năm 2013 được Cục Thuế giao, trong đó: Sắc thuế công thương nghiệp - Dịch vụ ngoài quốc doanh và phí - lệ phí đạt 98% trở lên, tỷ lệ nợ đọng thuế không quá 4%. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đảm bảo 25% số doanh nghiệp được kiểm tra (theo kế hoạch Cục Thuế giao), 100% các cuộc kiểm tra thực hiện đúng quy trình, quy định có chất lượng đạt yêu cầu, số thu vào ngân sách phải đạt 95% số tiền phát hiện sau kiểm tra. Công tác Kiểm tra nội bộ thực hiện nghiêm túc, chính xác đảm bảo kế hoạch đã xây dựng năm 2013.

- Các Đội Thuế phường xã - các Đội liên quan triển khai và thực hiện tốt Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (Quyết định số 2248/QĐ-TCT ngày 28/12/2012). Các Đội Thuế chức năng và các Đội khác hoàn thành 100% công việc chuyên môn của mình và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kịp thời, chính xác, đúng thời gian.

- Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt luật Quản lý thuế; Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam; Chương trình cải cách hiện đại hoá hệ thống thuế; Thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế.

- Nghiêm chỉnh chấp hành Nghị quyết Đảng các cấp, thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động, không có cán bộ vi phạm các quy định của ngành, của đơn vị.

Đồng thời cũng đưa ra các mức thưởng, phạt cụ thể để toàn thể Cán bộ công chức cùng trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất. Lãnh đạo Chi cục và các Đội Thuế cùng ký vào bản giao ước thi đua quý II và 6 tháng đầu năm.

Nhiệm vụ thu ngân sách quý II cũng như năm 2013 còn rất khó khăn nặng nề, nhưng với truyền thống thi đua yêu nước, truyền thống thi đua của Ngành, của đơn vị Chi cục Thuế Bố Trạch phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm khích lệ, động viên toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị cùng cộng đồng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã được Cục Thuế, Ủy ban Nhân dân Huyện giao năm 2013.