Chi cục Thuế Sơn Tây: Phấn đấu thu ngoài quốc doanh vượt so với cùng kỳ

Theo Báo Hải quan

Theo báo cáo của Chi cục Thuế Sơn Tây, tính đến tháng 11/2012, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 95.337 triệu đồng, bằng 31% dự toán năm. Nếu trừ tiền sử dụng đất đạt 90.953 triệu đồng, bằng 61% dự toán, 67% so với cùng kỳ. Trong 12 khoản thu được giao, có 4 khoản thu đạt trên 50% so với dự toán pháp lệnh năm; 2 chỉ tiêu đạt trên 100% và 3 chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp.

Chi cục Thuế Sơn Tây: Phấn đấu thu ngoài quốc doanh vượt so với cùng kỳ
Thị xã Sơn Tây. Nguồn: Internet
Đánh giá về kết quả này, ông Lê Mạnh Hùng- Chi cục trưởng Chi cục Thuế Sơn Tây cho biết, nhìn một cách tổng thể thì số thu 11 tháng đầu năm là chưa cao, điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do suy giảm kinh tế, khiến các doanh nghiệp (DN), cá nhân kinh doanh trên địa bàn gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện dự toán. “Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2012, đã có 113/564 DN trên địa bàn phải ngừng, bỏ kinh doanh; những DN còn lại chỉ hoạt động cầm chừng, thậm chí không có doanh số trong nhiều tháng” - ông Hùng cho biết. 
 
Mặc dù có nhiều yếu tố tác động không thuận, song theo ông Hùng, việc thực hiện thu ngân sách trên địa bàn năm 2012 vẫn đạt kết quả tích cực, cụ thể: nếu tính cả 241.635 triệu đồng gia hạn chuyển sang nộp năm 2013, thì đến hết tháng 12/2012, tổng thu trên địa bàn ước đạt 357.835 triệu đồng, vượt khoảng 15% so với dự toán. Trong đó, thu ngoài quốc doanh ước đạt 57 tỷ đồng, bằng 106% so cùng kỳ 2011. Nếu cộng cả 8.635 triệu đồng thuế Thu nhập doanh nghiệp, Giá trị gia tăng gia hạn nộp sang 2013, thì thu ngoài quốc doanh ước đạt 65.485 triệu đồng, bằng 99% dự toán.
 
Để đạt được mục tiêu này, hiện Chi cục Thuế thị xã Sơn Tây đang phối hợp và triển khai mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng thu, như: tăng cường thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2012 và thu nợ đọng thuế nhà đất còn nợ năm 2011 và những năm trước; thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra các dự án mà DN, hộ kinh doanh còn nợ tiền thuê đất lớn; tham mưu với Ủy ban Nhân dân Thị  xã chỉ đạo các ban ngành tích cực đề ra các giải pháp đôn đốc thu quyết liệt, chống thất thu, xử lý nợ đọng, tập trung chỉ đạo quản lý khai thác tăng thu đối với các nguồn còn tiềm năng để bù đắp nguồn thu trên địa bàn; đồng thời tiếp tục điều chỉnh thuế ngoài quốc doanh cả hộ khoán thuế và hộ kê khai, lập bộ thuế môn bài 2013.