Tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm, phải tháo gỡ vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp

Tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm, phải tháo gỡ vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa diễn ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, các thành viên của Ban Chỉ đạo phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các nhiệm vụ CCHC năm 2023. Tuyệt đối không đùn đẩy, phải đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp (DN), không gây lãng phí nguồn lực.
Doanh nghiệp bất động sản ngồi im chờ ngân hàng hỗ trợ là không công bằng với ngân hàng

Doanh nghiệp bất động sản ngồi im chờ ngân hàng hỗ trợ là không công bằng với ngân hàng

Các doanh nghiệp bất động sản tích lũy được nhiều dự án trong giai đoạn huy động vốn dễ dàng, thì đến thời điểm khó khăn cần phải bán bớt tài sản, phải chấp nhận hoà vốn hoặc lỗ một chút, phải phối hợp với ngân hàng để trả nợ chứ không thể ngồi im chờ ngân hàng hỗ trợ, gia hạn. Bởi như thế là không công bằng với ngân hàng.
Cải cách hành chính góp phần khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Cải cách hành chính góp phần khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Phát biểu tại phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa diễn ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, CCHC là vấn đề rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng...
Thực trạng ứng dụng mô hình đối tác kinh doanh nhân sự ở Việt Nam và một số khuyến nghị

Thực trạng ứng dụng mô hình đối tác kinh doanh nhân sự ở Việt Nam và một số khuyến nghị

Bài viết phân tích hiện trạng ứng dụng mô hình đối tác kinh doanh nhân sự trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, thông qua việc sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, diễn giải để lý giải thực trạng khi triển khai mô hình đối tác kinh doanh nhân sự. Kết quả phân tích cho thấy, một số khó khăn khi triển khai mô hình đối tác kinh doanh nhân sự tại các doanh nghiệp hiện nay gồm: Tổ chức chưa nhìn nhận đúng vai trò, đóng góp của đội ngũ nhân sự; Chất lượng của mô hình đối tác kinh doanh nhân sự thấp; Tư duy lãnh đạo còn hạn chế về mô hình đối tác kinh doanh nhân sự; Doanh nghiệp chưa trao quyền triệt để cho đội ngũ nhân sự. Từ kết quả phân tích, tác giả đưa ra các khuyến nghị để phát huy vai trò nhân sự trong hoạt động kinh doanh và giải quyết những khó khăn hiện nay trong tổ chức.
Giải pháp thuế và hải quan hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

Giải pháp thuế và hải quan hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

Hệ thống thuế và hải quan liên quan chặt chẽ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu, bởi lẽ, với người kinh doanh, thuế là một trong các khoản chi phí của doanh nghiệp và các thủ tục hành chính thuế và hải quan cũng là một trong những yếu tố quan trọng của môi trường đầu tư và kinh doanh. Bài viết này phân tích cơ sở lý luận về vai trò của thuế và hải quan trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu; đánh giá thực trạng chính sách thuế và hải quan hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu thời gian qua, trên cơ sở đó, khuyến nghị một số giải pháp thuế và hải quan hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu thời gian tới.