Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 4 Noru

Theo baochinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão Noru theo phương châm "bốn tại chỗ" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 4 Noru - Ảnh 1