Chỉ định ngân hàng phục vụ dự án vay vốn WB

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Ngày 01/8/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1517/QĐ-NHNN về việc chỉ định ngân hàng phục vụ cho dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Chỉ định ngân hàng phục vụ dự án vay vốn WB
NHNN chỉ định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam làm ngân hàng phục vụ cho dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”. Nguồn: internet
Theo đó, Thống đốc NHNN chỉ định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam làm ngân hàng phục vụ cho dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” theo Hiệp định Tài trợ (Số hiệu Cr.5354-VN) ký ngày 24/4/2014 giữa đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đại diện WB.

NHNN yêu cầu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định số 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN và Bộ Tài chính; các quy định, hướng dẫn của WB để phục vụ tốt việc thực hiện dự án trên.