Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ODA qua Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh

Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ODA qua Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh

Dựa trên cơ sở lý thuyết về kiểm soát chi và kết quả kiểm soát chi vốn hợp tác phát triển chính thức (ODA) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN), tác giả tiến hành phân tích tình hình kiểm soát chi vốn ODA, hiệu quả kiểm soát chi nguồn vốn này của KBNNTP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 tồn tại, hạn chế. Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ODA qua KBNN TP. Hồ Chí Minh.
Tiêu chí đánh giá công tác quản lý vốn ODA cho các chương trình, dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu chí đánh giá công tác quản lý vốn ODA cho các chương trình, dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo. Việc thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA đầu tư cơ sở hạ tầng ngành Giáo dục và Đào tạo cần đặc biệt quan tâm trong bối cảnh hiện nay. Bài viết nghiên cứu về các tiêu chí đánh giá công tác quản lý vốn ODA cho các chương trình, dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý nguồn vốn này.
Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2022

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2022

Vừa qua, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Phó cục trưởng Cục quản lý nợ và Tài chính đối ngoại Hoàng Hải làm trưởng đoàn về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2022.
[Infographics] Kế hoạch vay, hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn tới

[Infographics] Kế hoạch vay, hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn tới

Tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, Quốc hội đã đề ra các mục tiêu cụ thể Kế hoạch vay, hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong giai đoạn tới.
Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Cuối tháng 6 vừa qua, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đặt mục tiêu phấn đấu đến hết quý III năm nay giải ngân ít nhất đạt 60% kế hoạch, đến cuối tháng 1/2022 đạt từ 95 - 100% kế hoạch năm.
Từ 15/8/2021, thực hiện chuẩn hóa mẫu biểu báo cáo giải ngân vốn vay nước ngoài

Từ 15/8/2021, thực hiện chuẩn hóa mẫu biểu báo cáo giải ngân vốn vay nước ngoài

Để triển khai, đồng thời thực hiện cải cách hành chính trong việc chuẩn hóa chế độ báo cáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2021.