Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2014

Theo mof.gov.vn

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 03/2014 giảm 0,44% so với tháng 02/2014, tăng 0,80% so với tháng 12/2013, tăng 4,39% so với tháng 3/2013 và so với cùng kỳ 3 tháng đầu năm 2013 tăng 4,83%.

So với tháng 2/2014, chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 3/2014 tăng tại 7/11 nhóm hàng cấp I. Tăng cao nhất là Nhóm Đồ uống và thuốc lá tăng 0,24%; Nhóm Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,23%; Nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,16%; Nhóm Văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,10%; Tiếp đó là Nhóm Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,07% (trong đó: Nhóm Dịch vụ y tế tăng 0,04%); Nhóm May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,05% và Nhóm Giáo dục tăng 0,03% (trong đó: Nhóm Dịch vụ giáo dục tăng 0,01%).

Đồng thời có 4/11 nhóm có chỉ số giá giảm so với tháng trước là Nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,96% (Thực phẩm giảm 1,54%; Lương thực giảm 0,13%; ngược lại Ăn uống ngoài gia đình tăng 0,09%); Nhóm Nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,74%; Nhóm Bưu chính viễn thông và Nhóm Giao thông cùng giảm 0,03%.

Chỉ số giá vàng tháng 3/2014 tăng 3,31%, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,02% so với tháng 2/2014. So với cùng kỳ năm 2013, chỉ số giá vàng giảm 17,97%, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,66%.