Phát huy nét đẹp văn hóa xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch đẹp

Phát huy nét đẹp văn hóa xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch đẹp

Nhằm đảm bảo an toàn về số lượng, chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) được giao quản lý, trong thời gian qua, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã tăng cường quản lý chất lượng hàng lưu kho, bảo quản thường xuyên lương thực, vật tư; thực hiện tốt công tác kiểm tra mùa Xuân và định kỳ báo cáo Tổng cục DTNN... Những việc làm thiết thực này đã giúp đơn vị bảo quản an toàn, đảm bảo chất lượng hàng DTQG.
Sẵn sàng nhập, xuất vật tư, lương thực dự trữ quốc gia

Sẵn sàng nhập, xuất vật tư, lương thực dự trữ quốc gia

Thực hiện kế hoạch nhập, xuất lương thực, vật tư dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2023, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhân lực, vật lực để sẵn sàng nhập, xuất các mặt hàng DTQG khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.
Chủ động mua, nhập lương thực, vật tư dự trữ quốc gia

Chủ động mua, nhập lương thực, vật tư dự trữ quốc gia

Để hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch được giao, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc tiếp tục duy trì thực hiện tốt các phong trào thi đua của Ngành; đồng thời, tăng cường phối hợp với cấp có thẩm quyền để thực hiện kế hoạch mua, nhập lương thực, vật tư dự trữ quốc gia...