Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,65%

Tính chung 9 tháng năm 2023, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 1,65% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,98%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,65% - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn