Kết quả sản xuất công nghiệp, đầu tư, đăng ký doanh nghiệp cả nước 8 tháng 2023

Kết quả sản xuất công nghiệp, đầu tư, đăng ký doanh nghiệp cả nước 8 tháng 2023

8 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước; tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/8/2023 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 18,15 tỷ USD...
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2023

Sản xuất công nghiệp tháng 7 khởi sắc hơn tháng trước, ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới những tháng đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất công nghiệp trong nước. Tính chung 7 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước.
Bình Dương phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 8,7%

Bình Dương phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 8,7%

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trong vùng tứ giác công nghiệp TP Hồ Chí Minh – Bình Dương – Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu, những năm qua, tỉnh Bình Dương đã có sự phát triển mạnh mẽ về công nghiệp và thu hút đầu tư, địa phương này luôn nằm trong tốp đầu của cả nước về kim ngạch xuất – nhập khẩu…
Doanh nghiệp đóng góp lớn vào sự phát triển của Thái Nguyên

Doanh nghiệp đóng góp lớn vào sự phát triển của Thái Nguyên

Mặc dù còn gặp khó khăn, nhưng những năm vừa qua, nhất là năm 2022, hơn 8.850 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.
Nam Định: Kinh tế tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay

Nam Định: Kinh tế tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay

Năm 2022, với mức tăng trưởng 9,07%, tổng sản phẩm GRDP tỉnh Nam Định cao nhất từ trước đến nay, đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2023, tỉnh sẽ tập trung phát triển hệ thống giao thông, thay đổi bộ mặt nông thôn, hợp tác liên kết vùng, phát triển công nghiệp trong lợi thế so sánh với các tỉnh xung quanh, huy động mọi nguồn...
Sản xuất công nghiệp năm 2022

Sản xuất công nghiệp năm 2022

Tính chung cả năm 2022, giá trị ngành công nghiệp tăng 7,69% so với năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,10%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,05%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,45%; ngành khai khoáng tăng 5,19%.
Khuyến khích sử dụng biện pháp cải thiện và xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất công nghiệp

Khuyến khích sử dụng biện pháp cải thiện và xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất công nghiệp

Chính phủ chỉ đạo xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách nhằm phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu thân thiện với môi trường; Khuyến khích đầu tư nghiên cứu áp dụng các quy trình và phương pháp sản xuất thân thiện môi trường, khuyến khích sử dụng các biện pháp để cải thiện và xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất công nghiệp.