Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Nghị quyết gồm 4 Điều, trong đó đề ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 4.400 USD, Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) 4,5%...

Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân (daibieunhandan.vn)