Chiến lược đầu tư năm 2009: Chú trọng bảo toàn vốn

Theo Diễn đàn doanh nghiệp

Năm 2008 thị trường chứng khoán dường như đã trải qua hầu hết các khó khăn và đang ở mức điểm đáy quanh mốc 300 điểm. Nhưng theo nhiều nhận định của các chuyên gia chứng khoán, những khó khăn thử thách về vĩ mô vẫn là yếu tố chính ảnh hưởng đến sự bền vững của thị trường ít nhất là đến giữa năm 2009.

Trong một báo cáo mới đây của Công ty chứng khoán VCSC (công ty chứng khoán Bản Việt) đã đưa ra chiến lược đầu tư cho nhà đầu tư trong năm 2009 với việc đưa ra các tiêu chí quan trọng trong chiến lược đầu tư cho thời gian tới sẽ là bảo toàn vốn và giảm thiểu tối đa sự biến động của danh mục đầu tư.

Theo đó, VCSC phân tích việc phân bổ tài sản theo ba khía cạnh khác nhau: thứ nhất, phân bổ giữa các nhóm tài sản khác nhau cụ thể là giữa tiền, trái phiếu và chứng khoán. Thứ hai, phân bổ dựa trên các kiểu đầu tư khác nhau. Và cuối cùng, phân bổ giữa các nhóm ngành khác nhau.

Việc xác định thời điểm tham gia vào thị trường rất quan trọng do nhà đầu tư có thể tận dụng thời cơ tốt lựa chọn những cổ phiếu tốt, tiềm năng tại mức giá hấp dẫn. Tuy vậy, xác định chiến lược đầu tư sẽ quyết định việc lựa chọn cổ phiếu nhằm đảm bảo mục tiêu bảo toàn vốn, giảm thiểu tối đa sự biến động của danh mục đầu tư, phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và quan điểm đầu tư của từng nhà đầu tư.

VCSC khẳng định: Quý I/2009 sẽ là thời điểm thị trường tiếp tục biến động và điều chỉnh do các thông tin về kết quả kinh doanh năm 2008 được công bố dự kiến không có nhiều khả quan đột biến. Quý II/2009 sẽ là thời điểm tích luỹ của thị trường trong khi chờ đợi các chuyển biến của vĩ mô. Việc mở rộng tín dụng, chính sách nới lỏng tiền tệ cùng với chính sách kích cầu được đưa ra vào cuối năm 2008 sẽ bắt đầu phát huy tác dụng do đỗ trễ của các chính sách thường là khoảng 6 tháng. Như vậy, xu hướng ổn định của thị trường chỉ có thể bắt đầu từ quý III khi cac dấu hiệu phục hồi được thể hiện ro hơn.

Mức phân bổ giữa cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt được dựa trên các mức độ chấp nhận rủi ro và thời gian nắm giữ danh mục của các nhà đầu tư khác nhau. Chứng khoán hiện có giá hấp dẫn so với mức bình quân của thị trường trước đây song theo VCSC trong thời gian tới, chỉ số P/E của thị trường chứng khoán sẽ dao động trong khoảng 9x đến 10x. Việc tăng nắm giữ cổ phiếu chỉ phù hợp với các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao và thời hạn nắm giữ cổ phiếu trên một năm.

Đối với các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro ở mức bằng và trên trung bình VCSC khuyến nghị nên giữ tiền mặt hơn và giảm tỷ trọng hơn đầu tư vào trái phiếu. Nguyên nhân chính không phải vì tiền mặt đem lại lợi nhuận cao hơn trái phiếu, mà là việc nhà đầu tư có thể linh hoạt dùng tiền để đầu tư trở lại vào thị trường chứng khoán. Đối với các nhà đầu tư thận trọng hơn, có mức chấp nhận rủi ro thấp hơn vẫn khuyến nghị đầu tư chủ yếu vào trái phiếu do đây là một kênh đầu tư an toàn cho mục đích bảo toàn vốn với một tỷ suất lợi nhuận hợp lý. Với tỷ lệ đầu tư nhất định vào trái phiếu trong danh mục khuyến nghị đầu tư vào các loại trái phiếu có kỳ hạn dưới 2 năm.

Trong dài hạn và với khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn, cổ phiếu vẫn là một kênh đầu tư hấp dẫn do trung bình lợi nhuận kỳ vọng từ việc đầu tư chứng khoán sẽ cao hơn lợi nhuận từ việc đầu tư vào trái phiếu hay nắm giữ tiền mặt. Vì thế, đối với chiến lược đầu tư dài hạn khuyến nghị tăng tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu và giảm mức đầu tư vào trái phiếu và tiền mặt.

VCSC phân loại cổ phiếu theo hai yếu tố: quy mô và giá trị. Qua nghiên cứu và thống kê thị trường, các cổ phiếu tăng trưởng luôn có biểu hiện tốt hơn các cổ phiếu giá trị. Từ đó, VCSC khuyến nghị đầu tư vào những ngành và các cổ phiếu mang tính chất phòng thủ và ít bị ảnh hưởng bởi tính chất chu kỳ, nhằm giảm thiểu rủi ro về các biến động của thị trường. Các ngành khuyến nghị xem xét tăng tỷ trọng đầu tư bao gồm: dược, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu và điện.