Chinh phục mốc ASEAN-6 trong 2015

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ngành Hải quan phấn đấu đến hết năm 2015 sẽ phải giảm thời gian làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cảng/cửa khẩu bằng mức bình quân chung của các nước ASEAN-6.

Chinh phục mốc ASEAN-6 trong 2015
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 81/QĐ-TCHQ về Kế hoạch cải cách hành chính của ngành Hải quan năm 2015 nhằm thúc đẩy thực hiện đơn giản hóa thủ tục hải quan.

Theo đó, Tổng cục phấn đấu đến hết năm 2015 sẽ phải giảm thời gian làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cảng/cửa khẩu bằng mức bình quân chung của các nước ASEAN-6.

Mục tiêu cốt lõi trong năm 2015 được Tổng cục Hải quan khẩn trương triển khai là tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Hải quan năm 2014; đề xuất bổ sung nội dung sửa đổi Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vào chương trình xây dựng Luật năm 2015.

Đồng thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để đảm bảo việc triển khai đầy đủ hệ thống thông quan điện tử (VNACCS/VCIS). Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; hoàn thành thủ tục phê duyệt và ký kết Nghị định thư để thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu lồng ghép, kết hợp các hoạt động cải cách hành chính với các hoạt động xây dựng pháp luật; kiểm tra thực hiện và theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ công vụ và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngành cũng sẽ công khai kịp thời các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, đảm bảo hiệu quả rút ngắn thời thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK)…; tiếp tục mở rộng hoạt động dịch vụ công tăng tiện ích cho DN XNK...

Thường xuyên rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính hải quan, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan; kiến nghị bổ sung chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hải quan phù hợp với Luật Hải quan năm 2014…

Đồng thời, tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật hải quan để tham mưu đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định trong lĩnh vực hải quan, nhằm ngày càng hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực hải quan.