Chính sách mới về giao thông có hiệu lực từ ngày 1/7

Một số chính sách mới về giao thông có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Chính sách mới về giao thông có hiệu lực từ ngày 1/7 - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn