Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 11/2014

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bổ sung đối tượng không phải chịu phí sử dụng đường bộ; Quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia; Cắt giảm thêm 88,36 giờ khai, nộp thuế; Lợi bất hợp pháp từ vi phạm hành chính sẽ bị sung công; Chế độ tài chính mới đối với công ty chứng khoán... là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 11/2014.

Thí điểm giám sát hải quan bằng e-manifest

Từ 1/11/2014, cán bộ, công chức hải quan thực hiện thí điểm trừ lùi và thống kê Container hàng hóa nhập khẩu đưa ra và tồn trong địa bàn giám sát hải quan thực hiện trên Hệ thống thông tin e-manifest tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, theo Quyết định 3091/QĐ-TCHQ năm 2014 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành.

Việc thí điểm này chưa thực hiện đối với việc trừ lùi và thống kê hàng hóa nhập khẩu là hàng rời đưa ra khu vực giám sát hải quan.

Thời hạn thực hiện thí điểm kéo dài đến ngày 30/4/2015.

Giảm thủ tục với hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH)

Từ ngày 1/11, hồ sơ tham gia BHXH sẽ có nhiều thay đổi theo hướng giảm tải đối với hồ sơ.

Ví dụ: Bỏ mẫu D01-TS, D01b-TS tại các thủ tục có yêu cầu như báo giảm lao động, ngừng đóng, tạm ngừng đóng BHXH…; Bỏ danh sách người lao động tham gia BHXH có yêu cầu như thủ tục tham gia lần đầu, báo tăng, báo giảm lao động…

Thay “tờ khai tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)”, “tờ khai tham gia BHXH tự nguyện”, “tờ khai tham gia BHXH” bằng “tờ khai tham gia BHXH, BHYT” mới và “tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT”; Định nghĩa cụ thể như thế nào là bản chụp và quy định cụ thể việc hồ sơ hưởng BHXH không yêu cầu bắt buộc phải nộp các chứng từ có công chứng.

Những thay đổi này được nêu cụ thể tại Quyết định 1018/QĐ-BHXH năm 2014 sửa đổi quyết định quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Định mức chi bảo quản thuốc nổ dự trữ quốc gia 

Từ ngày 1/11, sẽ áp dụng định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia. Đây là nội dung chính của Thông tư số 138/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành.

Theo đó, định mức chi phí nhập được tính cho một lần nhập đối với 01 tấn thuốc nổ TEN dự trữ quốc gia tại cửa kho là: 58.807 đồng. Định mức chi phí xuất được tính cho một lần xuất đối với 01 tấn thuốc nổ TEN dự trữ quốc gia tại cửa kho là: 141.189 đồng. Định mức chi phí bảo quản lưu kho trong một năm đối với 01 tấn thuốc nổ TEN dự trữ quốc gia là: 4.383.594 đồng…

Chi tiết mức phí đường bộ tại Km2016+400, đường Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 135/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2016+400, đường Hồ Chí Minh.

Thông tư quy định các mức thu cụ thể đối với các chủng loại ô tô theo các mốc thời gian: từ ngày được Bộ Giao thông vận tải cho phép thu phí đến hết ngày 31/12/2014; từ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 31/12/2015; và từ ngày 1/1/2016 trở đi.

Thông tư này có hiệu lực từ 1/11/2014. Thời gian bắt đầu thu phí theo mức phí tại Thông tư này kể từ khi có đủ điều kiện sau: Dự án được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng; được Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định cho phép thu phí. 

Bổ sung đối tượng không phải chịu phí sử dụng đường bộ

Ngày 11/9/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 133/2014/TT-BTC quy định phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện, thay thế Thông tư 197/2012/TT-BTC, có hiệu lực từ 1/11/2014.

Thông tư quy định thêm một số đối tượng không phải chịu phí như: xe kinh doanh vận tải thuộc các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên.

Xe ô tô không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ và xe ô tô dùng để sát hạch thuộc các tổ chức đào tạo dạy nghề lái xe. Đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc sẽ không thu phí mà cộng 100% % phí áp dụng đối với phương tiện này vào mức phí của xe đầu kéo.

Bên cạnh đó, các DN kinh doanh vận tải có tổng số phí phải nộp hàng tháng từ 30 triệu đồng trở lên sẽ được kê khai nộp phí theo tháng.

Quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia theo quy định mới

Từ 1/11/2014, Thông tư 130/2014/TT-BTC quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo Thông tư, đối với những mặt hàng đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, trong đó đã quy định cụ thể các chỉ tiêu chất lượng phải tuân thủ theo các quy định về đặc tính kỹ thuật, đặc điểm sử dụng đối với từng mặt hàng và thực hiện các biện pháp quản lý theo quy định.

Đối với những mặt hàng đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhưng chỉ quy định yêu cầu kỹ thuật theo nhóm chỉ tiêu chất lượng mà không quy định cụ thể các chỉ tiêu thì áp dụng theo quyết định của Bộ Tài chính hoặc quyết định của Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành các chỉ tiêu chất lượng đối với từng mặt hàng.

Bên cạnh đó, những mặt hàng chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và khu vực phù hợp đối với từng mặt hàng. Trường hợp chưa có tiêu chuẩn trên thì áp dụng theo tiêu chuẩn cơ sở, các quy phạm quy định kỹ thuật của cơ sở sản xuất hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất…

Quy chuẩn kỹ thuật đối với thóc dự trữ quốc gia

Theo quy định tại Thông tư 53/2014/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, chỉ tiêu chất lượng của thóc xuất kho dự trữ quốc gia được quy định như sau:

Độ ẩm không lớn hơn 14% khối lượng. Đối với các tỉnh đồng bằng Nam Bộ và TP.Hồ Chí Minh là 15,5%. Tạp chất không lớn hơn 5,0% khối lượng. Hạt không hoàn thiện không lớn hơn 10%% khối lượng. Hạt vàng không lớn hơn 1,25% khối lượng. Hạt bạc phấn không lớn hơn 10% khối lượng.  Hạt lẫn loại không lớn hơn 10% khối lượng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 3/11/2014 và thay thế Thông tư số 204/2011/TT-BTC.

Giảm thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng gia công cơ khí

Theo quy định tại Thông tư 139/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 7/11/2014, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 được sửa đổi như sau:

Các mặt hàng được giảm có mã 8458.11.00, 8458.91.00 thuộc nhóm máy tiện kim loại (kể cả trung tâm gia công tiện) để bóc tách kim loại và các mã 8459.10.10, 8459.21.00, 8459.31.00 thuộc nhóm máy công cụ (kể cả đầu gia công tổ hợp có thể di chuyển được) dùng để khoan, doa, phay, ren hoặc ta rô bằng phương pháp bóc tách kim loại, trừ các loại máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện). 

Trường hợp các mặt hàng máy gia công cơ khí thuộc nhóm 84.54 đến nhóm 84.63 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164 của Bộ Tài chính thuộc loại trong nước chưa sản xuất được có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi lớn hơn 0% được áp dụng mức thuế ưu đãi bằng 0%.

Điều chỉnh phí tham quan di tích lịch sử dinh Độc Lập

Từ ngày 10/11/2014, sẽ điều chỉnh mức phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập, theo quy định tại Thông tư 141/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, đối với học sinh từ mức 3.000 đồng/người/lần hiện hành, lên mức 5.000 đồng/người/lần. Đối với tổ chức, cá nhân (không phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài), vẫn giữ nguyên như cũ. Mức phí quy định trên không bao gồm các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách tham quan. Mức phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thông tư 141 nêu rõ, không thu phí tham quan đối với các đoàn khách tham quan là đại biểu, khách mời của cơ quan Đảng, Nhà nước, trẻ em dưới 6 tuổi và người khuyết tật đặc biệt nặng. Bên cạnh đó, giảm 50% mức phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập đối với các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá theo quy định; người cao tuổi; người khuyết tật nặng theo quy định.

Cắt giảm thêm 88,36 giờ khai, nộp thuế từ ngày 15/11

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành vào ngày 15/11/2014, hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, với nhiều nội dung tạo thuận lợi về chính sách thuế cũng như cắt giảm một số thủ tục hành chính thuế để tiết kiệm thời gian và chi phí cho người nộp thuế.

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên quan đến 4 lĩnh vực là thuế GTGT, thuế Thu nhập DN, thuế TNCN và quản lý thuế. Với việc thực thông tư này, ngành Thuế dự kiến sẽ giảm tiếp 88,36 giờ khai, nộp thuế cho người nộp thuế.

Quản lý kinh phí hoạt động phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Các khoản chi có tính chất đặc thù (như chi in ấn các ấn phẩm, sách, tranh, ảnh, tài liệu tuyên truyền; chi làm phim, xây dựng video; triển lãm): Căn cứ vào các chế độ, định mức, đơn giá Nhà nước đã qui định, giá thị trường cho những công việc tương tự hoặc theo thỏa thuận của bên cung cấp dịch vụ để xây dựng dự toán và quản lý sử dụng. Những nội dung chi này phải được thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện các nhiệm vụ này phê duyệt dự toán trong phạm vi dự toán được giao hàng năm trước khi thực hiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2014. 

Chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp trong 15 ngày

Hướng dẫn Quyết định 01/2014/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 137/2014/TT-BTC về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của cơ quan tiến hành tố tụng. 

Theo đó, hồ sơ đề nghị thanh toán tiền bồi dưỡng của tổ chức, cá nhân thực hiện giám định bao gồm: Giấy đề nghị thanh toán; Văn bản phân công người thực hiện và người giúp việc, bảng kê ngày công hoặc vụ việc thực hiện giám định. Thời gian tối đa từ lúc cơ quan trưng cầu giám định nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán đến lúc thực hiện chi trả là tối đa 15 ngày. 

Việc chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp căn cứ theo văn bản phân công tham gia giám định tư pháp, bảng kê thực hiện giám định theo vụ việc tối đa trong 15 ngày sau khi kết thúc công việc. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2014. 

Quản lý kinh phí hỗ trợ nhóm trẻ tư thục ở khu công nghiệp

Thông tư 143/2014/TT-BTC về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020" từ nguồn ngân sách nhà nước vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, kinh phí thực hiện Đề án thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước và được bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/11/2014. 

Chế độ tài chính mới đối với công ty chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 146/2014/TT-BTC về chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, có hiệu lực từ 21/11/2014, thay thế Thông tư 11/2000/TT-BTC. 

Theo Thông tư, mức lập dự phòng sẽ được tính theo công thức mới như sau: 

Mức dự phòng giảm giá chứng khoán = (Số lượng chứng khoán bị giảm giá tại thời điểm lập báo cáo tài chính x Giá chứng khoán hạch toán trên sổ kế toán - Giá chứng khoán thực tế trên thị trường) 

Trong công thức này, “giá chứng khoán thực tế trên thị trường” được xác định như sau: Chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch: giá đóng cửa tại ngày có giao dịch gần nhất; Chứng khoán chưa niêm yết: giá trung bình của các mức giá giao dịch theo báo giá của 3 công ty chứng khoán tại thời điểm gần nhất; Chứng khoán niêm yết bị hủy hay bị đình chỉ giao dịch, bị ngừng giao dịch từ ngày giao dịch thứ 6 trở đi: giá trị sổ sách tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất.

Lợi bất hợp pháp từ vi phạm hành chính sẽ bị sung công

Thông tư số 149/2014/TT-BTC quy định, lợi nhuận bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính sẽ bị sung vào ngân sách nhà nước (NSNN) có hiệu lực từ 25/11/2014.

Số lợi bất hợp pháp được xác định từ khi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính đến thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm hoặc có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Cũng theo Thông tư trên, số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định gồm tiền, giấy tờ có giá, tài sản và vật có giá. Việc xử lý số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính tại Thông tư này để sung vào NSNN.

Không kinh doanh tiền tệ, bất động sản bằng Quỹ bảo lãnh tín dụng

Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết quản lý tài chính Quỹ bảo lãnh tín dụng (Quỹ BLTD) tại Thông tư 147/2014/TT-BTC, có hiệu ngày 25/11/2014 và áp dụng từ năm tài chính 2014.

Các quy định nổi bật tại Thông tư, gồm: Quỹ BLTD phải bảo đảm an toàn vốn hoạt động bằng cách Mua bảo hiểm tài sản, Trích khoản dự phòng rủi ro, Tuân thủ giới hạn bảo lãnh... Đặc biệt, không được kinh doanh tiền tệ, bất động sản, đầu tư chứng khoán (trừ trái phiếu CP), đầu tư tài chính. 

Việc trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, mức trích bằng 02 - 03 tháng lương thực hiện trong năm, tùy theo tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Thông tư cũng quy định rõ về vấn đề chuyển lỗ Quỹ BLTD giảm vốn hoạt động tổ chức lại hoặc giải thể Quỹ BLTD.