Chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng

PV.

(Tài chính) Trong những năm gần đây, do nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp, người dân rất cao nên hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng rất sôi động. Tuy nhiên, cũng có không ít những ý kiến thắc mắc liên quan đến chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng.

Chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Mới đây nhất, Tổng cục Thuế đã có văn bản số 1138/TCT-CS ngày 09/04/2013 trả lời Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về vấn đề chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thương mại. Theo đó, công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

1. Về thuế giá trị gia tăng:

Tại tiết e điểm 2.2 mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

 Xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp:

 Đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ, giá trị gia tăng là số chênh lệch giữa doanh số bán ra vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ trừ (-) giá vốn của vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ bán ra".

- Tại điểm 2.1.c và điểm 2.2 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 28/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.

Trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý và hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì phải hạch toán riêng được hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý để áp dụng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng".

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

Đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ, giá trị gia tăng là số chênh lệch giữa doanh số bán ra vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ trừ (-) giá vốn của vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ bán ra".

- Tại chuẩn mực kế toán số 02 ban hành và công bố theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về giá gốc hàng tồn kho.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với nội dung Cục Thuế hướng dẫn cho doanh nghiệp khi xác định giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo quy định tại điểm 1 mục II phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính; Mục III phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế.

Căn cứ quy định và công văn hỏi của Cục thuế, trường hợp các chi nhánh ngân hàng có phát sinh hoạt động kinh doanh ngoại tệ chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng thì doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng của hoạt động này.