Bộ Tài chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân sớm thụ hưởng chính sách miễn, giảm thuế

Bộ Tài chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân sớm thụ hưởng chính sách miễn, giảm thuế

Thời gian qua, trước bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động nặng nề đến đời sống kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính đã khẩn trương ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và nhanh chóng triển khai các giải pháp để sớm đưa chính sách vào cuộc sống, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Để hiểu rõ hơn nội dung này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính).
Đề xuất ưu đãi thuế TNDN với sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Đề xuất ưu đãi thuế TNDN với sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
Thuế thu nhập doanh nghiệp với Quỹ tín dụng nhân dân chịu ảnh hưởng do Covid-19

Thuế thu nhập doanh nghiệp với Quỹ tín dụng nhân dân chịu ảnh hưởng do Covid-19

Tại Công văn số 66288/CT-TTHT ngày 16/7/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế đã giải đáp vướng mắc của Quỹ tín dụng nhân dân xã Mê Linh liên quan đến chính sách miễn thuế TNDN, hỗ trợ về thuế TNDN đối với Quỹ tín dụng nhân dân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.
Giảm thuế thu nhập giúp doanh nghiệp đứng vững

Giảm thuế thu nhập giúp doanh nghiệp đứng vững

Ngày 19/6, tại kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là cần thiết, song cần kết hợp với chính sách khác nhằm giúp doanh nghiệp đứng vững và vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.
Tính thuế TNDN, TNCN với khoản chi trong dịch Covid-19 thế nào?

Tính thuế TNDN, TNCN với khoản chi trong dịch Covid-19 thế nào?

Để giải đáp vướng mắc cho các doanh nghiệp, ngày 01/6/2020, Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn số 44403/CT-TTHT hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các khoản chi cho nhân viên trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.