Chính sách thuế với xe biển số ngoại giao, biển số nước ngoài

Theo Tổng Cục Hải quan

Ngày 08/5/2013, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 3640/VPCP-KTTH gửi tới các Bộ Tài chính, Công an, Ngoại giao, Công thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc thực hiện chính sách thuế đối với xe biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định.

Chính sách thuế với xe biển số ngoại giao, biển số nước ngoài
Xe hơi mang biển số ngoại giao bị tạm giữ. Nguồn:Internet

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn căn cứ tính thuế đối với xe ô tô mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài đã được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định thời gian vừa qua theo đúng cơ chế hiện hành. Trong đó, căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích sử dụng.

Công văn cũng nêu rõ, không phạt chậm nộp thuế đối với các trường hợp  người đang quản lý, sử dụng xe thực hiện khai báo và làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số và chuyển nhượng, nộp thuế trong thời hạn quy định.