Cho phép tái xuất tiếp hàng diesel tồn đọng

Theo Tổng cục Hải quan

Bộ Công thương vừa có văn bản đồng ý, cho phép các doanh nghiệp có lô hàng diesel còn tồn đọng tại Quảng Ninh được phép tiếp tục thực hiện hợp đồng tái xuất, chuyển xăng dầu, nếu đáp ứng được một số điều kiện đề ra.

Cho phép tái xuất tiếp hàng diesel tồn đọng
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet

Đó là: Hợp đồng tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu được ký trước ngày 15/8/2012 và các lô hàng được làm thủ tục tạm nhập, chuyển khẩu trước ngày 15/8/2012.

Các doanh nghiệp chỉ được tái xuất, chuyển khẩu các lô hàng đã làm thủ tục tạm nhập, chuyển khẩu với số lượng, chủng loại xăng, dầu thực tế đã tạm nhập theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh đang tồn tại khu vực chuyển tải Vạn Gia – Móng Cái, khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn – Bình Liêu.

Cửa khẩu tái xuất, chuyển khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Công thương đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo đơn vị trực thuộc hướng dẫn các doanh nghiệp (đáp ứng đủ điều kiện nêu trên) về trình tự, thủ tục thực hiện tiếp hợp đồng tái xuất, chuyển khẩu đối với lô hàng diesel tồn đọng tại Quảng Ninh theo đúng quy định. Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức các lực lượng chức năng tại địa bàn thực hiện kiểm tra, giám sát thực tế, đảm bảo an ninh, an toàn lô hàng dầu diesel tạm nhập hiện tồn đọng để tái xuất, chuyển khẩu đúng quy định và báo cáo kết quả về hai bộ Công thương, Tài chính.

Trước đó, ngày 31/10/2012, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 5430/UBND-TM1 về việc tháo gỡ cho doanh nghiệp tái xuất, chuyển khẩu lượng diesel còn tồn do tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu.