Ngân hàng Nhà nước:

Chủ động, linh hoạt trong điều hành

PV.

(Tài chính) “Bám sát mục tiêu, trong năm tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành chủ động và linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý”, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định như vậy với Tài chính & Đầu tư trước thềm xuân mới Ất Mùi 2015.

Chủ động, linh hoạt trong điều hành  - Ảnh 1
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng
P
hóng viên: Việc Fitch Ratings nâng mức xếp hạng của Việt Nam lên một bậc, từ “B+” lên “BB-” đã cho thấy tầm quan trọng của điều hành chính sách tiền tệ, xin Phó Thống đốc điểm qua vài kết quả mà công tác này đạt được trong năm qua?

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng: Trong năm 2014, bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và trên cơ sở mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ với thực tiễn nền kinh tế. Nhờ đó, thị trường tiền tệ diễn biến tích cực và về cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra. Lạm phát ổn định ở mức thấp, cả năm 2014 đạt 4,09%; thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) được đảm bảo và cải thiện; mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm 1,5-2%/ năm so với cuối năm trước; tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế cả năm đạt đúng như định hướng đề ra từ đầu năm.

Cơ cấu tín dụng trong năm qua tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, các chính sách tín dụng đối với ngành, lĩnh vực được triển khai kịp thời, góp phần thúc đẩy công tác an sinh xã hội. Tỷ giá và thị trường ngoại hối, thị trường vàng về cơ bản ổn định. Cán cân thanh toán thặng dư ở mức cao, dự trữ ngoại hối Nhà nước dồi dào một mặt đã tăng vị thế kinh tế đối ngoại của Việt Nam trên trường quốc tế, mặt khác cũng tạo điều kiện để NHNN có khả năng điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ một cách chủ động và hiệu quả hơn.

Các giải pháp xử lý nợ xấu thông qua Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) đã có kết quả, trật tự kỷ cương trong hệ thống các TCTD tiếp tục được củng cố... Các kết quả của ngành Ngân hàng trong năm qua tiếp tục đóng góp tích cực vào thành công chung của nền kinh tế, đóng góp vào việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng. Đây là cơ sở quan trọng để các tổ chức xếp hạng Moody’s và Fitch Ratings nâng mức xếp hạng của Việt Nam từ mức B+ lên mức BB-, tạo điều kiện thuận lợi cho Chính phủ phát hành thành công trái phiếu trên thị trường quốc tế trong thời gian qua.

Năm 2014, lạm phát đạt mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua. Kết quả này có được là nhờ NHNN chủ động kiểm soát khối lượng tiền tệ trong nền kinh tế, Phó Thống đốc có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?

Lạm phát năm 2014 tăng chậm một phần do giá cả hàng hóa cơ bản trên thị trường quốc tế giảm, giúp giảm giá nhập khẩu nhiều mặt hàng thiết yếu là đầu vào sản xuất của Việt Nam; công tác quản lý giá được thực hiện tốt nên đã giảm thiểu tác động bất lợi đến lạm phát; tình hình hoạt động của doanh nghiệp còn khó khăn, cũng tác động đến việc làm, thu nhập của người lao động, qua đó ảnh hưởng đến chi tiêu và giá cả tiêu dùng… Dưới góc độ tiền tệ, năm 2014, việc điều hành chính sách tiền tệ đã hết sức chủ động trong việc kiểm soát tiền tệ, nhất là trong điều kiện phải điều hành giảm mặt bằng lãi suất, mua ngoại tệ tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Trên thực tế, NHNN đã kết hợp điều tiết giảm mặt bằng lãi suất với kiểm soát khối lượng tiền hợp lý, khi đưa một lượng tiền lớn ra mua ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, NHNN đã chủ động rút tiền về một cách hợp lý tránh tạo áp lực tăng tổng phương tiện thanh toán và lạm phát. Cách thức đưa tiền ra và hút tiền về được NHNN thực hiện hết sức linh hoạt với khối lượng, lãi suất hợp lý, vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, vừa ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng. Nhờ đó mà không tạo sức ép tăng lạm phát chung.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành lãi suất và tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ năm 2015 được dự báo, kinh tế vĩ mô có nhiều diễn biến tích cực song vẫn tiềm ẩn không ít khó khăn và thách thức, NHNN sẽ triển khai những giải pháp gì, thưa bà?

Tại Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, Quốc hội đặt mục tiêu vĩ mô là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 6,2%, kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 5%. Bám sát mục tiêu của Quốc hội, trong năm tới.

NHNN xác định nhiệm vụ trọng tâm là chủ động và linh hoạt điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, trong đó, điều hành lãi suất và tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến của lạm phát, bảo đảm giá trị đồng Việt Nam, tiếp tục khắc phục tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế. Thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn chất lượng tín dụng; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục triển khai các chương trình gắn kết tín dụng ngân hàng với chính sách ngành kinh tế, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các TCTD, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD, phấn đấu đến cuối năm đưa nợ xấu về khoảng 3%. Trong quá trình điều hành, NHNN sẽ luôn bám sát diễn biến của thị trường để có giải pháp điều hành phù hợp.

Xin cảm ơn Phó Thống đốc!

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính và Đầu tư số 1+2-2015