Chưa có hồ sơ hoàn chỉnh để vay gói 30.000 tỉ đồng

Theo Thời Báo Kinh tế Sài Gòn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, chính sách cho vay hỗ trợ nhà ở gói 30.000 tỉ đồng mới chỉ thực hiện được 1 tuần (thời gian giải ngân là 3 năm) nên các khách hàng là cá nhân mua nhà mới chủ yếu tìm hiểu hồ sơ, thủ tục tại các ngân hàng cho vay mà chưa có các hồ sơ hoàn chỉnh để ngân hàng thẩm định cho vay.

Chưa có hồ sơ hoàn chỉnh để vay gói 30.000 tỉ đồng
Các ngân hàng cho biết đã sẵn sàng các thủ tục giải ngân gói cho vay nhà ở 30.000 tỉ đồng. Nguồn: Internet

Trong tuần tới, sau khi đã hoàn thiện hồ sơ theo Thông tư 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì ngân hàng sẽ cho vay và giải ngân cho khách hàng cá nhân có đủ điều kiện, thông tin từ cơ quan này cho biết.

Các ngân hàng hiện đã triển khai việc cho vay nhà ở đến tất cả các chi nhánh trong cả nước, đã tiếp cận với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn 2 thành phố lớn là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và đã thỏa thuận cho vay về nguyên tắc, chỉ đợi Bộ Xây dựng công bố danh sách các dự án được vay thì sẽ ký kết hợp đồng tín dụng.

Liên quan đến ý kiến thế nào là thu nhập thấp và đủ điều kiện vay vốn, NHNN cho biết Bộ Xây dựng đã hướng dẫn về đối tượng thu nhập thấp được vay vốn hỗ trợ nhà ở tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD bao gồm người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể; đáp ứng được các điều kiện quy định tại Thông tư 07 và Thông tư 11/2013/TT-NHNN của NHNN.

Song, NHNN sẽ sớm có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng giải thích cụ thể về vấn đề này để có cách hiểu thống nhất về đối tượng thu nhập thấp làm cơ sở cho các ngân hàng thực hiện cho vay.

Cũng theo NHNN, chỉ những hợp đồng ký kết mua nhà từ 7/1/2013 trở đi mới thuộc diện xét vay vốn từ gói hỗ trợ này. Đối với những hợp đồng đã ký trước ngày 7/1/2013, khách hàng đã có phương án tài chính để mua nhà trước khi Chính phủ có chính sách hỗ trợ thì sẽ không được hồi tố để hưởng chính sách này.