Hải Dương đẩy mạnh giải ngân và bố trí vốn cho các dự án đầu tư công

Hải Dương đẩy mạnh giải ngân và bố trí vốn cho các dự án đầu tư công

Đến thời điểm hiện tại, Hải Dương cơ bản đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tính đến ngày 31/10, Hải Dương đã giải ngân được trên 2.700 tỷ đồng vốn đầu tư công trên tổng số hơn 8.400 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023 theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 32,4%.
Giải phóng mặt bằng đi trước một bước sẽ đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Giải phóng mặt bằng đi trước một bước sẽ đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, để tháo gỡ vướng mắc trong triển khai dự án, giải ngân vốn đầu tư công, cần tập trung gỡ vướng, sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này; đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trong khâu chuẩn bị đầu tư, tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án, cho phép sử dụng nguồn chi thường xuyên để chuẩn bị đầu tư...
Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh, dồn lực giải ngân vốn đầu tư công hai tháng cuối năm

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh, dồn lực giải ngân vốn đầu tư công hai tháng cuối năm

Theo số liệu thống kê của Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh, năm 2023 số vốn đầu tư công của Thành phố được giao giải ngân hơn 70.000 tỷ đồng. Đến nay, Thành phố mới giải ngân 24.199 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 35% kế hoạch. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân được 95% con số này.
Tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, gỡ khó giải ngân đầu tư công

Tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, gỡ khó giải ngân đầu tư công

Thảo luận về đầu tư công và ngân sách nhà nước tại phiên họp của Quốc hội sáng ngày 2/11, các đai biểu đã "hiến kế" nhiều giải pháp để đẩy nhanh giải ngân, phát huy hiệu quả vốn đầu tư công như: hoàn thiện thể chế, chính sách; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm công tác đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả; đặc biệt là thí điểm tách giải phóng mặt bằng thành dự án riêng.
Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp, tổng số kế hoạch đầu tư công năm 2023 (kể cả vốn năm 2022 kéo dài chuyển sang) của tỉnh Đồng Tháp hơn 6.501 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 20/10/2023 hơn 4.695 tỷ đồng, đạt 72,21%, cao hơn 17,05% so với cùng kỳ năm 2022.
Giải quyết tình trạng "có tiền mà không tiêu được" để tạo bứt phá

Giải quyết tình trạng "có tiền mà không tiêu được" để tạo bứt phá

Trao đổi về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội đánh giá đây là quyết sách đúng đắn, kịp thời trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Các đại biểu cho rằng cần có các giải pháp để đẩy nhanh triển khai các nội dung của Chương trình, tránh tình trạng "có tiền mà không tiêu được" để tạo bứt phá, gắn với cải cách thể chế, số hóa nền kinh tế.